Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ

Για επιπλέον πληροφορίες επί του νέου σχήματος Μειωμένων Χρεώσωεν ΕΤΜΕΑΡ, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΔΑΠΕΕΠ.

E-mail επικοινωνίας: etmear (at) dapeep (dot) gr